[ezcol_1half]

Nicola Hemsley spinning plate at workshop

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Nicola Hemsley – Sylfaenwr, Rheolwr Gyfarwyddwr a Rheolwr Prosiect

“Ma’en anhygoel beth gall tipyn o ffydd gyflawni. Rwy’n edrych yn ol dros y blynyddoedd diwethaf ac mae beth sydd wedi cael ei gyflawni yn anghredadwy.
Fe ddechreuon gydag angerdd un person am ffordd newydd o weithio gyda pobl ifanc, ac o hyn wedi creu tim brwydrydig, hyderus ac ymroddgar o berfformwyr syrcas o’r safon uchaf, yma ynghanol dyffrynnoedd De Cymru.”

Ariannir swydd Nicola fel Rheolwr Prosiect gan Ymddiriedolaeth Tudor, ac mae hefyd wedi derbyn gwobr lefel 2 am Anturiaethwr Cymdeithasol gan UnLtd.

[/ezcol_1half_end]


[ezcol_1half]

Rowan Whitehead

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Rowan Whitehead

Ma’ Rowan Whitehead wedi bod yn gweithio ar gyfer Organised Kaos ers 2010 , lle mae hi wedi bod yn dysgu , perfformio ac yn ennill profiad mewn Codi Arian, gweinyddol a Adnewyddu Adeiladu. Mae hi wedi bod yn ei wneud Static Trapîs o 4 oed ac mae ganddo sgiliau helaeth wrth addysgu pobl ifanc ac oedolion .
Graddiodd o Brifysgol Middlesex gyda Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Celfyddydau Theatr yn 2010 , ac mae’n byw yn Gwaun Cae Gurwen gyda’i phartner a 18 mis oed mab.

[/ezcol_1half_end]


[ezcol_1half]

Lyn Routledge

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Lyn Routledge

Lyn Routledge is one of the UK’s leading aerialists. In a career spanning 17 years she has performed and taught worldwide. She currently teaches evening classes for both Circomedia and Organised Kaos, is a specialist rope teacher on Circomedia’s degree course and a regular teacher on the European Aerial Dance Festival. She regularly acts as an aerial consultant on other artists’ creative projects. Lyn is equally happy teaching top professionals and absolute beginners. Her teaching encourages strong foundation technique and an understanding of how and why tricks work, so that students will be empowered to create their own material and experiment safely with the vocabulary they have gained.

[/ezcol_1half_end]


[ezcol_1half]

Tysonne Williams

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Tysonne Williams

Tysonne has been involved in Organised Kaos since 2011, he met them during The Passion involving Michael Sheen. After volunteering for few years he now runs social circus on Friday evenings and brings a lot of enthusiasm to the role. Outside of circus he works in a residential home and lives in Gwaun Cae Gurwen, with his partner and 2 year old son.

[/ezcol_1half_end]