Mae gwirfoddolwyr wrth galon ein rhaglen o weithgareddau Cymunedol.

OK Group Port Talbot parade

Drwy weithio gyda Gyrfaoedd Cymru, gallwn gynnig cyfleoedd unigryw i bobl ifanc ddatblygu sgiliau ar sail gwirfoddoli neu brofiad gwaith.  Drwy weithio gyda’r cwmni rydym wedi helpu pobl ifanc yn oli addysg tra’n datblygu sgiliau a fydd yn eu helpu i fynd o addysg i gyflogath.

Rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd i oedolion i ddod yn rhan o’r cwmni a’u cymuned lleol drwy wirfoddoli mewn gweithdau neu’n helpu o amgylchy yr adeilad, yn adeliadu hyder ac yn datblygu sgiliau ar gyfer cylogaeth.

Mae ein gwirfoddolwyr wedi cael y cyfle i deithio’n rhyngwladol , fel rhan o’m rhaglen o ddigwyddiadau proffesiynnol.  Mae nifer o gyn wirfoddolwyr wedi mynd ymlaen i ddatblygu gyrfa yn y sector tra’n casdw cysyllitad agos gyda Organised Kaos.

OK Voulenteer

I ddod yn wirfoddolwr, cysylltwch a info@organisedkaos.org.uk yn cynnwys ‘Gwirfoddoli’ yn y linell destun.