Amcanau’r Cwmni, fel a sefydlwyd yn ein erthyglau yw:

  • Creu canolfan rhagoraeth Hyfforddi Syrcas ieuenctud o fewn bwrdeistref Castrell Nedd Port Talbot
  • Ysbrydoli pobl ifanc ac oedolion i fod yn weithgar yn y gymuned
  • Annog pobli ifanc i gyfrannogi yn y celfyddydau
  • Galluogi pobl ifanc ac oedolion i sylweddoli eu potensial
  • Creu cyflogaeth cynaliadwy

Ein cynhadaeth:

Syrcas mentrus at ddiben cymdeithasol