Mae aelodaeth o Organised Kaos yn £5 am flwyddyn gyfan.

ok 25

Bydd pob aelod yn derbyn y buddiau isod:

  • Gwahoddiad a phleidlais yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
  • Gostyngiad ar farchnadaeth y cwmni
  • Gostyngiadau gan bartneriaid, yn cynnwys theatrau Castell Nedd Port Talbot
  • Cyfle i fynychu digwyddiadau i gefnogi’r cwmni.

Mae’r arian a godir drwy aelodaeth yn cael ei ddefnyddio i gefnogi gweithgareddau cymdeithasol, ac i rhoi cyfle i bobl ifanc gyfrannogi yn y celfyddydau.

I fod yn aelod cysylltwch a info@organisedkaos.org.uk