Mae Organised Kaos Cyf. Yn anturiaeth gymdeithasol nid er mwyn elw, a fel prosiect rydym yn ceisio bon yn gymdeithasol ac yn anturiaethol iawn.

Mae amcannau cymdeithasol y cwmni yn dod fel rhan o’macronym ‘Keeping Adolescents Off the Streets’, a gwnewn hyn drwy greu gweithgareddsau syrcasa ieuenctud y nein capel yn ddyddiol, ac mae hyn yn datblygu sgiliau bywyd ein pobl ifanc.

Rydym hefyd yn darparu cyfleon i wirfoddoli, a cyfle i weithio i’n pobl ifanc a rhai o’m gwirfoddolwyr iw helpu i ddatblygu sgiliau i ennill cyflogaeth pan yn gadael addysg.

Mae unrhyw arian a godit gan y cwmni yn cael ei fuddsoddi i gynorthwyo ein pobl ifanc, ein gwirfoddolwyr, ein safle a’n offer.

Drwy ail fuddsoddi’r elw i gyd, gallwn gadw costau i lawr i’r gymuned lleol a’n pobl ifanc, ac mae yn yn sicrhau bod y gymuned wrth gallon y mudiad.

Ein pobl ifanc yw dinasyddion y dyfodol: buddsoddi, credo a cefnogi.

 

Brydan and Alice