Rydym wedi datblygu nifer o weithdau a perfformiadau addysgol yn addas i ysgolion, sy’n hyblyg o ran oedran a gallu, a sydd hefyd yn gweithio law yn llaw gyda’r cwricilwm cenedlaethol.

Mae ein cwrs ‘Play to Performace’ (10 wythnos) yn Rhaglen datblygu sgiliau sy’n arwain at berfformiad.

Cysylltwch a ni am wybodaeth pellach, fe allwn drafod eich gofynion, a’ch rhoi mewn cysylltiad gyda cleientiaid arall.

Mae gennym hanes o weithio gyd pob math o fudiadau addysgiadol.

 

NH spinning plate