Cartref

Mae Syrcas Ieuenctid Organsied Kaos yn gwmni syrcas cyfoes, wedi ei lleoli yn nyffrynnoedd De Cymru, ac yn gweithio ar lwyfan rhyngwladol.

 

BBC Children in Need are supporting us, we are featured in this video. Diolch BBC CiN a pwb!

       

Rydym yn anturiaeth cymdeithasol nid er mwyn elw, ac mae’r arian a godir trwy ein gweithgarreddau yn cael ei fuddsoddi yn ein ysgol syrcas, yn sicrhau bod cyfranogi yn y celfyddydau ar gael i bob aelod o’m cymuned.

Cynigwn becynnau o weithgareddau unigol wedi eu teilwrio ar gyfer unrhyw achlusur – bach neu mawr, lleol, cenedlaethol neu rhyngwladol – gyda perfformwyr arbennig a chyfarpar cyfoes i sicrhau bod eich achlysur yn un i’w gofio.

Drwy bartneriaethau cyffroes gyda mudiadau a chynyrchiadau eang, mae Organised Kaos yn gweithredu i arddangos syrcas broffesiynnol fel celfyddyd hyfyw a pherthnasol.

I drafod sut allwn weithio gyda chi, fel unigolyn neu fudiad, cysylltwch a’n tim rheoli ar

E-bost: info@organisedkaos.org.uk

Ffon: 07799 266505